Uitspraak Raad van State: plan Veken 4 vernietigd

Het bestuur van het park is verheugd met de uitspraak van Raad van State in zake De Veken 4. Na een aantal keren uitstel en aanvulling is de raad tot oordeel gekomen dat het plan niet deugd en daardoor heeft de raad het plan vernietigd.

De uitspraak kunt u terug lezen:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@141251/202201593-3-r1/

Belangrijkste besluiten:

II.       vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Opmeer van 17 februari 2022 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Veken 4”;

III.      vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Opmeer van 15 december 2022, waarbij het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Veken 4” gewijzigd is vastgesteld;

IV.      vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Opmeer van 30 maart 2023, waarbij het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Veken 4” opnieuw gewijzigd is vastgesteld;