Uitnodiging 2e ALV zondag 25 februari  2024

Op zondag 14 januari zijn er belangrijke besluiten genomen waar over gestemd is. Helaas waren er te weinig leden om deze stemming geldig te maken wat betreft uitgave van meer dan €15.000,-. Om de stemming geldig te maken organiseren wij een 2e Algemene Leden vergadering. De uitkomst van deze stemronde wordt de geldende uitslag! Deze houden wij op:

Datum:                zondag 25 februari  2024

Tijdstip:               inschrijven machtigingen vanaf 10:00 uur

11:00 tot 13:00 uur start officiële vergadering

Locatie: Ivo gebouw (gelegen direct naast snackbar de Pyramide en achter het zwembad)

Kunt u niet aanwezig zijn? Dan is het mogelijk iemand te machtigen via deze link

https://recreatiepark-westfriesland.nl/wp-content/uploads/2022/02/Machtiging-Stemrecht9236-Formulier-met-mail-functie-ER.pdf

Let op alleen deze machtiging is geldig!

LET OP: deze vergadering worden alleen de punten besproken die ter stemming gebracht worden!

Voorlopige Agenda

 1. Opening vergadering
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen over actuele zaken
 4. Goedkeuren notulen van ALV vergadering
 5. Visie op de toekomst van het park
 6. Technisch verslag
  1. Update zwembad (stemmen)
  2. Waterwerken en water management (stemmen)
  3. Onderhoud algemeen (stemmen straatwerk)
 7. 10 jarenplan
 8. Gemeente Opmeer
  1. Status Veken 4
  2. Gesprekken
 9. Pauze
 10. Financiële zaken
  1. Jaarverslag 2022
  2. Kascommissie & decharge verlening
  3. Begroting 2024 en verhoging parklasten (stemmen)
 11. Bestuur, kascommissie en belangencommissie
  1. Status Belangencommissie
  2. Verkiezing bestuursleden
  3. verkiezing kascommissie
 12. Ingekomen stukken
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

c.  verkiezing kascommissie

 1. Ingekomen stukken
 2. Rondvraag

Bijlagen: