Bestuur

Het bestuur

Van links naar rechts: Wendy Rusch (Penningmeester). Albert-Jan Roozen (Technisch bestuurslid), Edwin de Boer (Technisch bestuurslid), Hendrik Jan Wentink (Nog geen bestuurslid) Els Metselaar (Secretariaat), Annelies Jansen (Secretariaat) en Isra van Velzen (Voorzitter)

Ondersteund door adviseurs:

 • Cindy Broersen (Gemeente)
 • Oscar de Haas (Gemeente)
 • Peter Schilder (Juridisch)

Ondersteund door belangencommissie:

 • René Braas
 • Jomanda Langenberg

De juiste persoon benaderen:

Gebruik de formulieren om de juiste persoon te benaderen met de volledige informatie! Klik op de knop:

Taken bestuur:

Voorzitter: Isra van Velzen

 • Overzicht en transparantie
 • Gesprekken met gemeente
 • Communicatie en website beheer
 • voorzitter@ recreatiepark-westfriesland.nl

Penningmeester:  Wendy Rusch

 • Financiën
 • Goedkeuring facturen
 • Communicatie met Aficom
 • penningmeester@ recreatiepark-westfriesland.nl

Secretariaat: Annelies Jansen en Els Metselaar

 • Passen slagboom en vuilcontiainer
 • Administratieve taken
 • Notulen, actielijst en besluitenlijst bijhouden
 • Info@ recreatiepark-westfrieland.nl
 • Contacten onderhouden belangencommissie

Techniek: Edwin de Boer en Albert-Jan Roozen

 • Zwembad (Edwin)
 • Groenonderhoud (Edwin)
 • Contacten groen aannemer (Albert-Jan)
 • Watermanagement (Albert-Jan)
 • Contacten onderaannemers (Albert-Jan)
 • Eerste aanspreekpunt toekomstig Beheerder/beveiliger (beheer@ recreatiepark-westfriesland.nl)
 • techniek@ recreatiepark-westfriesland.nl

Standpunten en actiepunten van het bestuur:

Samenwerken

 • Vrijwilligers begeleiden
 • Samenwerking opzoeken
 • Organisatie en samenwerking met IVO vergroten

Veilig park

 • Aanstellen beveiliger/beheerder
 • Betere toegangscontrole voertuigen
 • Aanstellen Park conciërge

Net park

 • Groot werk uitbesteden
 • Klein en frequent werk bij de park conciërge
 • Belangencommissie goed ondersteunen
 • Kavel eigenaren aanschrijven
 • Boete en sancties opleggen
 • Watermanagement op orde
 • Zwembad gereed voor gebruik

Transparant bestuur

 • Duidelijke workflow besluiten financieel (Concept zie hieronder)
 • Periodiek delen van de besluitenlijst. (wat is er in welke vergadering besloten en hoeveel stemmen voor en tegen)
 • Maandelijks een nieuwsbrief en up to date via de website en WhatsApp nieuwsgroep.
 • Werken via de Cloud (office 365) om efficiënt samen te werken en centraal opgeslagen te hebben (veiligheid)
Concept Workflow