Stormschade

Helaas is er door de harde wind her en der wat schade ontstaan op het park. Een aantal bomen zijn omgewaaid en wellicht dat er wat schuttingen het niet doorstaan hebben. Van twee bomen die om gewaaid waren zijn wij op de hoogte.

Een boom is al van de weg gehaald. De andere boom ligt niet op de weg gelukkig. Het is handig als iedereen zijn kavel even nakijkt.