Waterrekening

Vorige nieuwsbrief had helaas een foutief mailadres dus nogmaals:

De kascommissie heeft vastgesteld dat de waterrekening van 2021  te hoog was, waardoor de leden teveel betaald hadden.

Individueel bezwaar kan nog t/m 20-03-2023 (anders dan de notulen vermeld) bij de penningmeester worden ingediend, die een herberekening kan opmaken. Op een berekende teruggave wordt € 25 administratiekosten per kavel in mindering gebracht. Verzoek in te dienen via penningmeester@recreatiepark-westfriesland.nl met de rekening bijgevoegd zodat het geen zoekplaatje gaat worden.  Het geld wat niet terug gevraagd word zal worden opgenomen in de algemene reserves en zodoende gebruikt worden voor het park