Algemene ledenvergadering februari 2022

Via mail ontvangen de eigenaren een uitnodiging voor de ledenvergadering op zondag 6 februari vanaf 11:00.

De vergdering zal via Microsoft Teams verzorgt worden. De uitnodiging ontvangt u via beheer @ recreatiepark-westfriesland.nl