Waterrekening 2021 te hoog

Door een fout in de berekening is er te veel berekend per m3 (kuub) water in 2021. Vooral voor eigenaren die veel water verbruiken kan het lonen om dit terug te vragen. Het te veel betaalde bedrag is €1,15 per 1m3 (kuub) afgenomen water.

Individueel kan er t/m 14-03-2023 (anders dan de notulen vermeld) bij de penningmeester bezwaar worden gemaakt en kan er een herberekening worden opgemaakt (administratiekosten €25,- per kavel). Verzoek in te dienen via penningmeester@secretariaat

In de ALV januari 2023 is overeengekomen om de extra inkomsten, die niet opgevraagd worden, bij de reserves te voegen en in te zetten voor het algemeen belang op het park.