Werkzaamheden dit voorjaar

Vanaf volgende week zal er meer zichtbaar werk verricht worden aan de bestrating op het park. We gaan het volgende onder handen nemen:

  • Op en afritten vanaf de bruggetjes netjes aansluiten
  • (Mol)goten langs het asfalt bij de entree en parkeerplaatsen
  • Een deel van de straat waar klinkers liggen van 33 t/m 97 (zie afbeelding)

Onderhoudsman Chris Petit zal bovenstaande werkzaamheden uitvoeren.

Riool

Voordat het seizoen begint zal het riool doorgespoeld worden om de kans op overlast en verstoppingen te verminderen.

Groen

Zoals in de vergadering aangegeven gaan wij dit jaar ook groot onderhoud doen aan de bomen. Ook pakken we de entree van het park aan. Dit zal medio maart gebeuren. Hier is nog geen datum van bekend.

Dit voorjaar gaan we ook weer onkruid laten verwijderen. Geheel milieuvriendelijk door het onkruid te koken.

Asfalt

Later dit voorjaar komt KWS langs om een paar scheuren in het asfalt dicht te maken.

  • Nabij de afvalbakken door het zware verkeer. De ondergrond is hier iets gezakt door het zware verkeer.
  • Net bij de entree van het park dwars over de weg. In de ondergrond zit er een dilatatievoeg zodat de weg kan krimpen en uitzetten. Hierdoor kan het zijn dat de bovenste laag scheurt..
    • Dit was in de onderliggende oude deklaag ook het geval en is niet te voorkomen.

Het dicht maken van de scheuren zorgt ervoor dat er geen water in kan komen dat mogelijk met vorst voor extra schade kan zorgen.