Update 20 juli: Onkruid verwijderen

Vrijdag start het verwijderen van het onkruid op het park. Het wordt dit keer grondig gedaan over een aantal dagen. Kanten worden netjes gemaakt, onkruid met een borstel verwijderd en het resterende onkruid gekookt met kokend water.

Het kan enige geluidoverlast geven.

Binnenkort zal het onkruid op de paden en de straten met klinkers ontdaan worden van onkruid.