Elektrakasten

Onder geen beding is het openen van de elektrakasten toegestaan!

Bij elektrische storingen dient u contact op te nemen met : 06 – 31 77 90 12

Op het park zijn meerdere sleutelhouders die u eventueel verder kunnen helpen.

Let op: Alle werkzaamheden aan de kasten worden altijd en enkel en alleen onder toezicht van het bestuur van Recreatiepark West-Friesland uitgevoerd. Nooit mag er door een derde partij werkzaamheden uitgevoerd worden aan de elektrakasten. De elektrakasten zijn onder beheer van Evert Oudt.

Storingen als gevolg van eigen fouten (Stoppen a.g.v. te zware belasting bijv.) zijn voor eigen rekening.

Ledenvergadering

De ledenvergadering van januari is uitgesteld vanwege vakantie van de voorzitter en penningmeester. De leden worden ingelicht per mail.

Vanwege de maatregelen gaan wij er vanuit dat de vergadering digitaal gehouden wordt.

Zwembad

Het zwembad heeft een aardige opknapbeurt gehad. Helaas was het, vanwege leveringsproblemen, niet mogelijk om in het afgelopen seizoen open te gaan.

In 2022 verwachten wij een spetterende opening te geven! Wordt vervolgt!