UPDATE: Verslag en bezwaar locatie COA Veken 4

Beste leden,

UPDATE: Hierbij de link naar het besluit van de gemeente: https://onswestfriesland.nl/2024/nieuws_opmeer/omgevingsvergunning-aan-het-coa-verstrekt/

Op verzoek van het bestuur heb ik gisteren tijdens de raadsvergadering ons standpunt m.b.t. de locatie van de COA ingebracht.

De voorkeurslocatie van de gemeente direct achter het park achter chalet C189 heeft niet onze voorkeur. Wij hebben gevraagd, met klem, de keuze te vestigen op de alternatieve locatie bij de stoplichten aan de AC naar de wijk Heerenweide.

Wat mij met meest verbaasde is dat 2 raadsleden geen weet hadden van het bestaan van een alternatieve locatie en mij hierop bevroegen. Een derde raadslid heeft gesproken met eigenaren van het park een aangegeven dat die geen bezwaar hadden tegen de komst en de locatie van het COA.

Hier kunt u de vergadering naluisteren:

https://opmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/e332e2ad-e885-4493-83b6-7e41eebbe420 (inspreker vanaf 1 uur en 19 min)

In de besluitvormende vergadering die hierop volgende is het besluit voor de opvanglocatie met algemene stem goedgekeurd. Wat daar weer opvalt is dat er met geen woord is gerept over ons mooie park maar dat het vooral gaat om het geld dat de gemeente gaat ontvangen en de lokale ondernemer die van de komst van het COA zal moeten profiteren.

Kortom wij worden niet gehoord!

Het bestuur adviseert haar leden dan ook om in bezwaar te komen tegen de komst van het asielzoekerscentrum wetende dat de meerderheid van onze leden geen voorstander is van deze komst.

In de bijlage een voorbeeld brief die u zou kunnen tekenen en kunt toesturen aan de gemeente Opmeer. U kunt deze brief indien u wenst naar behoefte aanpassen.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met groet Cindy Broersen
Adviseur namens het bestuur