Update: Wateroverlast

UPDATE: Nadat het water in de ringsloot gezakt was bleek de sloot tussen de kavels hoog te blijven. Inmiddels hebben wij het probleem gevonden. Er is een duiker (grote afvoerpijp) verstopt geraakt die het water zou moeten afvoeren. Wij gaan dit zo spoedig mogelijk verhelpen. EINDE UPDATE

momenteel staat het water tot aan de lippen. Het probleem is dat de sloten ook tot aan de nok toe vol zitten met water. Ook de rioolpompen draaien op volle toeren om het water af te voeren.

We gaan in overleg met Hoogheemraadschap om te kijken naar oplossingen om het peil wat beter te regelen. Samen met de historische kennis van Ron hopen wij voor een volgende keer meer mogelijkheden te hebben om het waterpeil te regelen.