Waterrekening 2021 te hoog

Door een fout in de berekening is er te veel berekend per m3 (kuub) water in 2021. Vooral voor eigenaren die veel water verbruiken kan het lonen om dit terug te vragen. Het te veel betaalde bedrag is €1,15 per 1m3 (kuub) afgenomen water.

Individueel kan er t/m 14-03-2023 (anders dan de notulen vermeld) bij de penningmeester bezwaar worden gemaakt en kan er een herberekening worden opgemaakt (administratiekosten €25,- per kavel). Verzoek in te dienen via penningmeester@secretariaat

In de ALV januari 2023 is overeengekomen om de extra inkomsten, die niet opgevraagd worden, bij de reserves te voegen en in te zetten voor het algemeen belang op het park.

Werkzaamheden dit voorjaar

Vanaf volgende week zal er meer zichtbaar werk verricht worden aan de bestrating op het park. We gaan het volgende onder handen nemen:

  • Op en afritten vanaf de bruggetjes netjes aansluiten
  • (Mol)goten langs het asfalt bij de entree en parkeerplaatsen
  • Een deel van de straat waar klinkers liggen van 33 t/m 97 (zie afbeelding)

Onderhoudsman Chris Petit zal bovenstaande werkzaamheden uitvoeren.

Riool

Voordat het seizoen begint zal het riool doorgespoeld worden om de kans op overlast en verstoppingen te verminderen.

Groen

Zoals in de vergadering aangegeven gaan wij dit jaar ook groot onderhoud doen aan de bomen. Ook pakken we de entree van het park aan. Dit zal medio maart gebeuren. Hier is nog geen datum van bekend.

Dit voorjaar gaan we ook weer onkruid laten verwijderen. Geheel milieuvriendelijk door het onkruid te koken.

Asfalt

Later dit voorjaar komt KWS langs om een paar scheuren in het asfalt dicht te maken.

  • Nabij de afvalbakken door het zware verkeer. De ondergrond is hier iets gezakt door het zware verkeer.
  • Net bij de entree van het park dwars over de weg. In de ondergrond zit er een dilatatievoeg zodat de weg kan krimpen en uitzetten. Hierdoor kan het zijn dat de bovenste laag scheurt..
    • Dit was in de onderliggende oude deklaag ook het geval en is niet te voorkomen.

Het dicht maken van de scheuren zorgt ervoor dat er geen water in kan komen dat mogelijk met vorst voor extra schade kan zorgen.

Frans Obdam overleden UPDATE

In de nacht van zaterdag op zondag is Frans Obdam plotseling overleden aan een hartstilstand.

Frans is samen met zijn vrouw eigenaar van een bungalow en vrijwilliger op ons park.

Frans is een broer van Fons Obdam die getrouwd is met Els Metselaar uit ons bestuur.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Op woensdag 22 en donderdag 23 februari tussen 19.00 en 20.30 uur kunt u van Frans afscheid nemen, en zijn gezin condoleren. De uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring.

Adres voor het condoleren Dreef 3 | huisje 13 | 1716 KK Opmeer

Landmeters op het park voor glasvezel

Om te kijken of er glasvezel aangebracht kan worden op ons park kunt u tegen werkende mensen aanlopen die in de straten aan het meten zijn.

Dit is nodig om te inventariseren of het mogelijk is om glasvezel op ons park aan te leggen. Dit valt samen met het project in gemeente Opmeer.