Updaten huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van het park komt dateert van 2016. Veel informatie in dit reglement is inmiddels onjuist en/of gedateerd. Graag zouden we deze een update geven. Hiervoor willen we graag een projectgroep opstarten. De projectgroep is geheel op vrijwillige basis. De projectgroep maakt een opzet voor een nieuw reglement. Voordat deze in gebruik genomen kan worden dient deze te worden goedgekeurd door de leden. Heeft u ideeën voor het updaten van het reglement of wilt u zich aansluiten bij het projectgroepje? Stuur dan een mail naar info@recreatiepark-westfriesland.nl

20 april 2022: aanmelding gesloten