Elektrakasten

Onder geen beding is het openen van de elektrakasten toegestaan!

Bij elektrische storingen dient u contact op te nemen met : 06 – 31 77 90 12

Op het park zijn meerdere sleutelhouders die u eventueel verder kunnen helpen.

Let op: Alle werkzaamheden aan de kasten worden altijd en enkel en alleen onder toezicht van het bestuur van Recreatiepark West-Friesland uitgevoerd. Nooit mag er door een derde partij werkzaamheden uitgevoerd worden aan de elektrakasten. De elektrakasten zijn onder beheer van Evert Oudt.

Storingen als gevolg van eigen fouten (Stoppen a.g.v. te zware belasting bijv.) zijn voor eigen rekening.